Dotacje dla przedsiębiorców produkcyjnych PDF Drukuj Email

Przedsiębiorcy prowadzący firmę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zajmujący się produkcją oraz współpracujący ze szkołami zawodowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie - min. wartość projektu 2 mln, maksymalna do 8 mln zł.

Nabór wniosków: od 17.03.2014 do 28.03.2014 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniający łącznie następujące warunki:
1) małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzący co najmniej 12 miesięcy działalność produkcyjną, mający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2) zatrudniający co najmniej 30 pracowników na dzień 31.01.2014 r.;
3) współpracujący ze szkołą zawodową co najmniej w zakresie organizacji praktyk zawodowych lub staży dla uczniów szkół zawodowych - weryfikacja na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą zawodową zawartej przed 31.01.2014 r.;
4) powstanie minimum 3 nowych trwałych miejsc pracy.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

- projekt inwestycyjny zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa poprzez:
- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów;

- dywersyfikację(zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów;

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie w wysokości:

-do 70% małe przedsiębiorstwa,
-do 60% średnie przedsiębiorstwa,
-do 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 52 348 43 53 lub 781448704

 

Kontakt

Euro-Eko-Consalting

Adres:

 

ul. Sokola 3/11 u
85-172 Bydgoszcz
Telefon: 52 348 43 53
Faks: 52 373 35 88